975 30 833 hei@aktiver.no

I Aktiver jobber vi for innovasjon og teknologi med samfunnseffekt. 

For samfunnsteknologi.

Banebrytende ideer og teknologi passer sjeldent med hvordan samfunnet er organisert fra før. Vi vet at grundere, ledere og næringslivet er frustrert over dette. Vi vet også at myndigheter både på nasjonalt og lokalt plan ofte synes det er vanskelig å finne en trygg måte å være framoverlent på, når teknologien utvikler seg raskere og kraftigere enn noen gang.

I Aktiver har vi lang erfaring med politikk, samfunn og hvordan man styrer et land. I samarbeid med våre kunder, bruker vi den kunnskapen til å formulere nye løsninger og forretningsmuligheter for innovasjon og teknologi som kan skape det amerikanerne kaller for ”social impact”.

Vi kaller det innovasjon og teknologi med samfunnseffekt. Det handler om hvordan teknologi, innovasjon og samfunn møtesom samfunnsteknologi. Våre kunder er ekspertene på teknologien og ideene, myndighetene som kjenner virkemidlene eller organisasjonene som vil ta en aktiv rolle i hvordan de blir påvirket av ny teknologi. Vårt mål er å bidra til bedre måter å koble de reelle behovene som tech kan løse for samfunnet, med ideene, teknologien, menneskene og selskapene som kan løse dem.

Hva gjør vi

Riktig problemanalyse

Vi utreder. Vi analyserer. Vi bruker vår samfunnsforståelse til å kartlegge og synliggjøre hvor behovene og mulighetene er størst.

Vi liker å løse problemer. Og vi har lang erfaring med å gjennomgå sakskomplekser med mål om å forstå, for å kunne gjøre noe bedre enn i dag. Sammen med våre kunder bruker vi kunnskapen om hva som er utfordringene i samfunnet til å formulere nye standpunkt og forretningsmuligheter for deres ideer og produkter.

Forslag til løsninger

Vi skriver. Vi tenker nytt. Vi jobber fram konkrete forslag til løsninger, enten det som trengs er ny politikk eller nye konsepter for forretningsutvikling. 

I politikken heter det politikkutvikling. I næringslivet forretningsutvikling. Det handler om det samme; å formulere nye visjoner, konsepter og løsninger som tar oss videre, framover. Vi vet i tillegg hva som er mulig å få til innenfor rammen av offentlige beslutningsstrukturer. I samarbeid med våre kunder formulerer, strukturer og utvikler vi nye ideer til konsepter og muligheter i krysningspunktet mellom teknologi, innovasjon og samfunn.

Historier som treffer

Vi lager salgsstrategier. Vi rådgir om kommunikasjon. Vi hjelper med å få fram historier som treffer og som folk og beslutningstakere kjenner seg igjen i.

Alle er enige om at teknologi er framtida. Og at mulighetene er fantastiske! Men hvis alle er enige om at det behovene er så store, hvorfor skjer det ikke da mer? Vi hjelper kunder og samarbeidspartnere med å fortelle historiene om dette. Skriftlig, muntlig og digitalt. Vi formulerer salgsstrategier som står seg i møte med offentlig regulerte markeder og offentlig sektor, og vi kan rådgi om kommunikasjon. Fordi historiene teller.

Menneskene

Siri Holland

Siri Holland

Siri Holland er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun er tidligere rådgiver for Arbeiderpartiet i Stortinget, både for Finanskomiteen og for Helse- og omsorgskomiteen, rådgiver for APs partisekretær og nestleder for Arbeiderpartiets stortingsvalgkamp 2017.  Siri har jobbet som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Lund & Co DA, og har sju år bak seg som fylkestingsrepresentant.
Torgeir Micaelsen

Torgeir Micaelsen

Torgeir Micaelsen er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. I løpet av sine 12 år på Stortinget, ledet han finanskomiteen fra 2009-2013 og har frem til høsten 2017 ledet Arbeiderpartiets helsepolitiske arbeid på Stortinget. Han er utdannet fra Universitetet i Oslo med bachelor i samfunnsvitenskapelige fag og har Executive Master of Management fra Handelshøyskolen Bi.

Nyheter

Tid for teknopolitisk brobygging

Teksten først publisert i Dagens Næringsliv, fredag 2. februar «Alle» ser ut til å mene at Norges fremtidige muligheter ligger i møtet mellom teknologi, innovasjon og samfunnets behov. Men hvis vi er enige om at behovene er store og at mye av teknologien...

Om Aktiver.

Vi er et spesialisert konsulentselskap som jobber med å koble de reelle behovene som tech kan løse for samfunnet, med ideene, teknologien, menneskene og selskapene som kan løse dem.

Sammen med våre kunder jobber vi for å bygge økt forståelse for hvordan innovasjon og teknologi kan brukes til styring og utvikling av et land, en kommune, en bedrift eller en organisasjon. Det handler om hvordan teknologi, innovasjon og samfunn møtes. Om hvordan innovasjon og teknologi kan brukes til å skape positiv samfunnseffekt. Vi kaller det for samfunnsteknologi.

Vi tar oppdrag fra bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter – både veletablerte og helt nye aktører. Fellestrekket for dem alle er at de enten har utviklet teknologi som er veldig god, eller at de vil ta en aktiv rolle i hvordan de blir påvirket av innovasjon og ny teknologi. Mange av dem har også – eller ønsker å ha – et samarbeid med det offentlige – enten som kunder, leverandører, investorer eller beslutningstakere.

Har du teknologi eller ideer som kan brukes til å løse utfordringer i offentlig sektor? Eller et problem som kan løses med teknologi og innovasjon? Vi kan hjelpe til med å koble problemet ditt med dem som kan teknologi, eller teknologien din med de reelle utfordringene. Spørsmålet er ikke lenger om teknologi vil utfordre hvordan vi driver i Norge, men hvordan vi som samfunn skal rigge oss for å møte det på en framoverlent måte, og hvem som skal ta lederansvaret for det. Vi jobber sammen med våre kunder for å fremme banebrytende ideer, innovasjon og teknologi og alt det kan bety for det samfunnet vi alle er en del av.

Våre kunder

Våre kunder

Jeg vil vite mer!